top of page

Päť špičkových šokových nádväzcov červenej farby pre ďaleké hody, ktorých priemer sa kónusovite postupne zmenšuje, vďaka čomu sa výrazne zmenší veľkosť spojovacieho uzlíku medzi šokovým nádväzcom a kmeňovým vlascom, ktorý potom oveľa ľahšie prechádza očkami prútu. Jeho červená farba predstavuje hlavnú výhodu, pretože pod vodnou hladinou vo farebnom spektre zaniká ako prvá, už v hĺbke cca 2 - 3 metre a stáva sa takmer neviditeľným.

bottom of page